Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

Gryfice, ul. Mickiewicza 19

Komenda Powiatowa Policji w Gryficach nadzoruje działania komisariatów i posterunków policji na terenie powiatu. Z kolei jednostka podlega pod Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie.

Komenda powiatowa jest autonomiczna w zakresie m.in:

  • tworzenia komórek w komendzie miejskiej

  • likwidacji podległego komisariatu

  • przekształcania komórek w podległym komisariacie

Wśród zadań Komendy Powiatowej Policji w Gryficach znajdują się m.in.:

  • tworzenie we współpracy z lokalnym samorządem programów prewencyjnych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa,

  • koordynowanie poszukiwań osób

  • zapewnienie porządku podczas imprez masowych

  • zabezpieczania śladów wypadków drogowych

Jeśli widzisz coś zagrażającego życiu twojemu lub innych osób, zadzwoń pod numer alarmowy 997 lub 112.